"Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajláma